I / O Relay Modules - Tương tự

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
73G-IVAC120 Image 73G-IVAC120 Grayhill Inc. I/O MODULE 28-140VAC 12-BIT;27.3 Tin nhắn của bạn
73G-ITP590 Image 73G-ITP590 Grayhill Inc. I/O MODULE AD590 Tin nhắn của bạn
73G-OV10 Image 73G-OV10 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV Tin nhắn của bạn
73L-ITR100 Grayhill Inc. I/O MODULE RTD, 2 WIRE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-ITCJ Image 73G-ITCJ Grayhill Inc. I/O MODULE J TYPE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-OI020 Image 73G-OI020 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.90UA Tin nhắn của bạn
73G-II420 Image 73G-II420 Grayhill Inc. I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.91UA Tin nhắn của bạn
73G-IV5B Image 73G-IV5B Grayhill Inc. I/O MODULE -5-5VDC 12-BIT;2.44MV Tin nhắn của bạn
73L-IV10 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV Tin nhắn của bạn
73G-IV100M Image 73G-IV100M Grayhill Inc. I/O MODULE 0-100MV 12-BIT;24.40U Tin nhắn của bạn
73G-ITCK Image 73G-ITCK Grayhill Inc. I/O MODULE K TYPE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-IV10B Image 73G-IV10B Grayhill Inc. I/O MODULE -10-10VDC 12-BIT;4.88 Tin nhắn của bạn
73G-IV10 Image 73G-IV10 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-10VDC 12-BIT;2.44MV Tin nhắn của bạn
73G-OV5 Image 73G-OV5 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV Tin nhắn của bạn
73G-IV5 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV Tin nhắn của bạn
73G-OI420 Image 73G-OI420 Grayhill Inc. I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.90UA Tin nhắn của bạn
73G-ITR100 Grayhill Inc. I/O MODULE RTD 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-IVAC240 Image 73G-IVAC240 Grayhill Inc. I/O MODULE 28-280VAC 12-BIT;65.5 Tin nhắn của bạn
73L-II020 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.88UA Tin nhắn của bạn
73L-IV1 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-1VDC 12-BIT;244.10U Tin nhắn của bạn
73L-II420 Grayhill Inc. I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.91UA Tin nhắn của bạn
73G-II020 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.88UA Tin nhắn của bạn
73L-ITR4100 Grayhill Inc. I/O MODULE RTD, 4 WIRE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-ITCR Image 73G-ITCR Grayhill Inc. I/O MODULE R TYPE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73G-IV50M Image 73G-IV50M Grayhill Inc. I/O MODULE 0-50MV 12-BIT;12.20UV Tin nhắn của bạn
73G-IV1 Image 73G-IV1 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-1VDC 12-BIT;244.10U Tin nhắn của bạn
73G-II5000 Image 73G-II5000 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-5A 12-BIT;1.22MA Tin nhắn của bạn
73G-ITCT Image 73G-ITCT Grayhill Inc. I/O MODULE T TYPE 12-BIT Tin nhắn của bạn
73L-IV5 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV Tin nhắn của bạn
73L-OV5 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-5VDC 12-BIT;1.22MV Tin nhắn của bạn
73L-OI420 Grayhill Inc. I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.90UA Tin nhắn của bạn
73L-OI024 Grayhill Inc. I/O MODULE 0-24MA 12-BIT;5.90UA Tin nhắn của bạn
73L-IV50M Grayhill Inc. I/O MODULE 0-50MV 12-BIT;12.20UV Tin nhắn của bạn
hồ sơ 33
Trước1Tiếp theoCuối