Thẻ mở rộng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
8196-6U-EXT-LF Image 8196-6U-EXT-LF Twin Industries EXTENDER CARD VME 6U DUAL HDR Tin nhắn của bạn
2000-EXTM-LF Image 2000-EXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 32/64BIT Tin nhắn của bạn
XTEND1000 Image XTEND1000 Twin Industries BOARD DEVELOPMENT CPCI/PMC Tin nhắn của bạn
7098-EXT Image 7098-EXT Twin Industries EXTENDER CARD ISA Tin nhắn của bạn
3690-31 Vector Electronics EXTENDER BD IBM PS/2 MODEL 80 Tin nhắn của bạn
7586-EXT-LF Image 7586-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER 32BIT PCI 2LAYER Tin nhắn của bạn
3690-6 Image 3690-6 Vector Electronics EXTENDER Tin nhắn của bạn
3690-1 Vector Electronics EXTENDER CARD 3690 W/O CONN AVX Tin nhắn của bạn
2000-6U-EXTM-LF Image 2000-6U-EXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 6U 32/64BIT Tin nhắn của bạn
2500-EXTM-LF Image 2500-EXTM-LF Twin Industries CARD EXTENDER J/P 1-4 Tin nhắn của bạn
3690-10 Vector Electronics EXTENDER 15/30 CONTACTS Tin nhắn của bạn
7098-EXT-LF Image 7098-EXT-LF Twin Industries EXTENDER CARD ISA Tin nhắn của bạn
3690-38 Vector Electronics EXTENDER FLEX PCMCIA 7" W/EJECT Tin nhắn của bạn
3690 Image 3690 Vector Electronics EXTENDER CARD 22/44 GEN PURP Tin nhắn của bạn
3690-16 Image 3690-16 Vector Electronics EXTENDER CARD STD 28/56 GEN PURP Tin nhắn của bạn
7586-LAEXTM-LF Image 7586-LAEXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD LTANG PCI 32BIT AU Tin nhắn của bạn
3690-36 Image 3690-36 Vector Electronics EXTENDER CARD PCMCIA 12 TYPE 2&3 Tin nhắn của bạn
2000-3U-160EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM Tin nhắn của bạn
2000-6U-80EX Image 2000-6U-80EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 6U 80MM Tin nhắn của bạn
7564-EXT Image 7564-EXT Twin Industries CARD EXTENDER PCI 64BIT 2LAYER Tin nhắn của bạn
3300-EXT Image 3300-EXT Twin Industries CARD EXTENDER PCMCIA 2LAYER PCB Tin nhắn của bạn
3300-EXT-LF Image 3300-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER PCMCIA 2LAYER PCB Tin nhắn của bạn
3300-EXTM Image 3300-EXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCMCIA VCC Tin nhắn của bạn
7586-MINI Image 7586-MINI Twin Industries MINI EXTENDER CARD PCI 32 BIT Tin nhắn của bạn
8196-6U-EXT Image 8196-6U-EXT Twin Industries EXTENDER CARD VME 6U DUAL HDR Tin nhắn của bạn
UEB220-9U Vector Electronics EXTENDER TEST UNIVERSAL 9UX220MM Tin nhắn của bạn
2502-EXTM-LF Image 2502-EXTM-LF Twin Industries CARD EXTENDER J/P 1-4 Tin nhắn của bạn
8192-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER 6U VME 9.2X9.625" Tin nhắn của bạn
UEB220-3U Image UEB220-3U Vector Electronics BOARD TEST EXTENDER VME Tin nhắn của bạn
7586-RAEXTM Image 7586-RAEXTM Twin Industries EXTENDER CARD RTANG PCI 32BIT AU Tin nhắn của bạn
3690-37 Image 3690-37 Vector Electronics EXTENDER CARD PCMCIA 7" TYPE 2&3 Tin nhắn của bạn
7586-5EXTM Image 7586-5EXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCI 32BIT GOLD Tin nhắn của bạn
2000-6U-80EX-REAR-LF Image 2000-6U-80EX-REAR-LF Twin Industries EXTENDER CARD REAR CPCI 6U 80MM Tin nhắn của bạn
7564-UEXTM-LF Image 7564-UEXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD PCI 64BIT GOLD Tin nhắn của bạn
8196-EXT Image 8196-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 3U VME 5X3.9"96PIN Tin nhắn của bạn
7586-EXT Image 7586-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 32BIT PCI 2LAYER Tin nhắn của bạn
UEB220-6U Image UEB220-6U Vector Electronics EXTENDER TEST UNIVERSAL 6UX220MM Tin nhắn của bạn
2502-EXTM Image 2502-EXTM Twin Industries CARD EXTENDER J/P 1-4 Tin nhắn của bạn
8192-EXT Image 8192-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 6U VME 9.2X9.625" Tin nhắn của bạn
7564-UEXTM Image 7564-UEXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCI 64BIT GOLD Tin nhắn của bạn
2000-6U-80EX-REAR Image 2000-6U-80EX-REAR Twin Industries EXTENDER CARD REAR CPCI 6U 80MM Tin nhắn của bạn
2000-3U-160EX-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM Tin nhắn của bạn
2000-3U-80EX-LF Image 2000-3U-80EX-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 80MM Tin nhắn của bạn
VME64J1 Image VME64J1 Vector Electronics VME64X EXTENDER ASSY, 160-PIN J1 Tin nhắn của bạn
2000-3U-80EX Image 2000-3U-80EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 80MM Tin nhắn của bạn
3690-39 Vector Electronics EXTENDER FLEX PCMCIA 12.00" Tin nhắn của bạn
VME64J2 Vector Electronics VME64X EXTENDER ASSY, 160-PIN J2 Tin nhắn của bạn
3690-26-1 Vector Electronics EXTENDER CARD IBM AT 49/98 HP Tin nhắn của bạn
2000-3U-160H-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM Tin nhắn của bạn
EB220-3U Vector Electronics BOARD EXTENDER BLANK Tin nhắn của bạn
hồ sơ 81
Trước12Tiếp theoCuối