Đèn - đèn huỳnh quang chống ồn (CCFL) & amp; UV

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
BF20226-24B Image BF20226-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1275V 2.0MM X 226MM Tin nhắn của bạn
BF8300-20A JKL Components Corp. LAMP FLUOR 300MM Tin nhắn của bạn
BF350-20B Image BF350-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 500V 3.0 X 50MM Tin nhắn của bạn
BF26240-24B Image BF26240-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1250V 2.6MM X 240MM Tin nhắn của bạn
BF4183-20B Image BF4183-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 900V 4.0MM X 183MM Tin nhắn của bạn
BF8100-UVC Image BF8100-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 254NM 8X100MM GERMCIDAL Tin nhắn của bạn
BF3240-UV1 Image BF3240-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 950V 3.0MM X 240MM Tin nhắn của bạn
CF20305-24B Image CF20305-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 663V 2.0 X 305MM Tin nhắn của bạn
BF4142-20B Image BF4142-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 800V 4.85MM X 142MM Tin nhắn của bạn
CF26600-37B Image CF26600-37B JKL Components Corp. LAMP CCFL 2340V 2.6MM X 600MM Tin nhắn của bạn
BF727-UVC Image BF727-UVC JKL Components Corp. LAMP UV 7MM X 27MM Tin nhắn của bạn
BF4418-20B Image BF4418-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1400V 4.1MM X 418MM Tin nhắn của bạn
BF3275-20B Image BF3275-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1475V 3.0MM X 275MM Tin nhắn của bạn
BF24438-33B Image BF24438-33B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1400V 2.4MM X 437MM Tin nhắn của bạn
BF325-22B Image BF325-22B JKL Components Corp. LAMP CCFL 400V 3.0 X 25MM Tin nhắn của bạn
BF6262-30A Image BF6262-30A JKL Components Corp. LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM Tin nhắn của bạn
CF26499-37B Image CF26499-37B JKL Components Corp. LAMP CCFL 2100V 2.6MM X 499MM Tin nhắn của bạn
BF850-UVC Image BF850-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 254NM 8X50MM GERMCIDAL Tin nhắn của bạn
BF1190-UVC Image BF1190-UVC JKL Components Corp. LAMP UVC 11 X 90MM GERM/OZONE Tin nhắn của bạn
BF5165-20B Image BF5165-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 800V 5.6MM X 165MM Tin nhắn của bạn
CF20228-31B Image CF20228-31B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.0MM X 228MM Tin nhắn của bạn
BF26409-31B JKL Components Corp. LAMP CCFL 2.6 X 409MM 6700K RGB Tin nhắn của bạn
BF26180-24B Image BF26180-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1000V 2.6MM X 180MM Tin nhắn của bạn
BF375-20B Image BF375-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 525V 3.0MM X 75MM Tin nhắn của bạn
BF3100-20B/DK01 Image BF3100-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X100MM Tin nhắn của bạn
BF2661-24B Image BF2661-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 490V 2.6MM X 61MM Tin nhắn của bạn
BF20218-24B Image BF20218-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1250V 2.0MM X 218MM Tin nhắn của bạn
BF3250-20B/DK01 Image BF3250-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X250MM Tin nhắn của bạn
BF3300-20B Image BF3300-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1350V 3.0MM X 300MM Tin nhắn của bạn
BF20185-25B JKL Components Corp. LAMP CCFL 2 X 185MM RGB Tin nhắn của bạn
BF26188-20B Image BF26188-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 188MM Tin nhắn của bạn
BF20325-24B Image BF20325-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1830V 2.0MM X 325MM Tin nhắn của bạn
BF26250-24B Image BF26250-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1300V 2.6MM X 250MM Tin nhắn của bạn
BF22258-25B Image BF22258-25B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1700V 2.2MM X 258MM Tin nhắn của bạn
BF6200-20B Image BF6200-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 680V 6.5 X 200MM Tin nhắn của bạn
BF22258-25B/DK01 Image BF22258-25B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 2.2X258MM Tin nhắn của bạn
BF26360-20B Image BF26360-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1650V 2.6MM X 360MM Tin nhắn của bạn
BF20292-24B Image BF20292-24B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1650V 2.0MM X 292MM Tin nhắn của bạn
BF3120-UV1 Image BF3120-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 865V 3.0MM X 120MM Tin nhắn của bạn
BF3160-20B/DK01 Image BF3160-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 3.0X160MM Tin nhắn của bạn
BF386-20B Image BF386-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 540V 3.0 X 86MM Tin nhắn của bạn
BF22312-45B Image BF22312-45B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1160V 2.2MM X 312MM Tin nhắn của bạn
BF22180-28B Image BF22180-28B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1140V 2.2MM X 180MM Tin nhắn của bạn
BF6144-20B Image BF6144-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 600V 6.5MM X 144MM Tin nhắn của bạn
BF3100-UV1 Image BF3100-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 675V 3.0MM X 100MM Tin nhắn của bạn
BF350-UV1 Image BF350-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 500V 3.0MM X 50MM Tin nhắn của bạn
BF325-UV1 Image BF325-UV1 JKL Components Corp. LAMP UV 350V 3.0MM X 25MM Tin nhắn của bạn
BF6262-20A Image BF6262-20A JKL Components Corp. LAMP CCFL 850V 6.5 X 262MM Tin nhắn của bạn
BF4418-20B/DK01 Image BF4418-20B/DK01 JKL Components Corp. LAMP ASSEMBLY CCFL 4.1X418MM Tin nhắn của bạn
BF3216-20B Image BF3216-20B JKL Components Corp. LAMP CCFL 1100V 3.0MM X 216MM Tin nhắn của bạn
hồ sơ 84
Trước12Tiếp theoCuối