VCOs (Dao động điều khiển điện áp)

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
HMC508LP5 Image HMC508LP5 Analog Devices Inc. IC VCO Tin nhắn của bạn
PT7C5020ALF-2GWF Diodes Incorporated VCO 55MHZ 1.0X0.5MM Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-2430-2585 Image CVCO55BE-2430-2585 Crystek Corporation OSC VCO 2430-2585MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-1750-1810 Image CVCO55CC-1750-1810 Crystek Corporation OSC CRO 1750-1810 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
VCO-117 RFMD IC OSCILLATOR VCO Tin nhắn của bạn
CVCO55CL-0535-0560 Image CVCO55CL-0535-0560 Crystek Corporation OSC VCO 535-560MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-2974-3274 Image CVCO55BE-2974-3274 Crystek Corporation OSC VCO 2974-3274MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CRBV55BE-0325-0775 Image CRBV55BE-0325-0775 Crystek Corporation VCO 325-775 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
UMZ-1147-R16-G RFMD VCO 3188MHZ 1-12V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
UMX-279-D16-G RFMD VCO 3200MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2770-2920 Image CVCO55CC-2770-2920 Crystek Corporation OSC CRO 2770-2920 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2175-2175 Image CVCO55CC-2175-2175 Crystek Corporation OSC CRO 2175-2175 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-2620-2910 Image CVCO55BE-2620-2910 Crystek Corporation OSC VCO 2620-2910MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2103-2230 Image CVCO55CC-2103-2230 Crystek Corporation OSC CRO 2103-2230 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
UMZ-189-A16-G RFMD VCO 4900MHZ 2-8V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CRBV55CL-0450-0470 Image CRBV55CL-0450-0470 Crystek Corporation VCO 450-470 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
UMZ-168-A16-G RFMD VCO 2094MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2186-2250 Image CVCO55CC-2186-2250 Crystek Corporation OSC CRO 2186-2250 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
UMZ-2006-D16-G RFMD VCO 2885MHZ 0.5-5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-1443-1523 Image CVCO55CC-1443-1523 Crystek Corporation OSC CRO 1443-1523 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CRBV55BE-2900-3273 Image CRBV55BE-2900-3273 Crystek Corporation VCO 2900-3273 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-3475-3475 Image CVCO55CC-3475-3475 Crystek Corporation OSC CRO 3475-3475 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
PT7C5020ALF-2GDE Diodes Incorporated VCO 55MHZ 1.0X0.5MM Tin nhắn của bạn
VCO-109 RFMD IC OSCILLATOR VCO Tin nhắn của bạn
CRBV55CL-0389-0407 Image CRBV55CL-0389-0407 Crystek Corporation VCO 389-407 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-1820-2100 Image CVCO55BE-1820-2100 Crystek Corporation OSC VCO 1820-2100MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-1530-2700 Image CVCO55BE-1530-2700 Crystek Corporation OSC VCO 1530-2700MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-2300-2450 Image CVCO55BE-2300-2450 Crystek Corporation OSC VCO 2300-2450MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2580-2650 Image CVCO55CC-2580-2650 Crystek Corporation OSC CRO 2580-2650 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
UMX-849-D16-G RFMD VCO 2360MHZ 0.4-4.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
UMZ-402-D16-G RFMD VCO 1380MHZ 0.5-9.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
UMX-903-D16-G RFMD VCO 3790MHZ 1-15V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-2060-2300 Image CVCO55BE-2060-2300 Crystek Corporation OSC VCO 2060-2300MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2207-2207 Image CVCO55CC-2207-2207 Crystek Corporation OSC CRO 2207-2207 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
VCO-5500TC RFMD IC OSCILLATOR VCO Tin nhắn của bạn
CRBV55CL-0393-0428 Image CRBV55CL-0393-0428 Crystek Corporation VCO 393-428 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
UMX-1388-D16-G RFMD VCO 2600MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55BH-3600-3800 Image CVCO55BH-3600-3800 Crystek Corporation OSC VCO 3600-3800MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
UMX-1530-DM16-G RFMD VCO 2885MHZ 0-16V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-3015-3045 Image CVCO55CC-3015-3045 Crystek Corporation OSC CRO 3015-3045 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
VCO790-2300TY RFMD IC OSC VCO 2.3GHZ 16-SMD Tin nhắn của bạn
UMZ-400-D16-G RFMD VCO 1350MHZ 1.5-16V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-1630-1630 Image CVCO55CC-1630-1630 Crystek Corporation OSC CRO 1630-1630 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2778-2945 Image CVCO55CC-2778-2945 Crystek Corporation OSC CRO 2778-2945 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
UMX-524-D16-G RFMD VCO 1800MHZ 0.5-4.5V 12.7X12.7MM Tin nhắn của bạn
CVCO55CC-2353-2366 Image CVCO55CC-2353-2366 Crystek Corporation OSC CRO 2353-2366 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55CCQ-2005-2070 Image CVCO55CCQ-2005-2070 Crystek Corporation OSC CRO 2005-2070 MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CRBV55BE-1970-2350 Image CRBV55BE-1970-2350 Crystek Corporation VCO 1970-2350 MHZ REDBOX Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-1550-2500 Image CVCO55BE-1550-2500 Crystek Corporation OSC VCO 1550-2500MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
CVCO55BE-1480-1600 Image CVCO55BE-1480-1600 Crystek Corporation OSC VCO 1480-1600MHZ SMD .5X.5" Tin nhắn của bạn
hồ sơ 610
Trước12345678910111213Tiếp theoCuối