Vải co nhiệt

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
H2F3.15BK25 Image H2F3.15BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F3.15BK Image H2F3.15BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F0.98BK Image H2F0.98BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 25MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F1.38BK25 Image H2F1.38BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 35MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F0.98BK25 Image H2F0.98BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 25MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F1.38BK Image H2F1.38BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 35MM 100' Tin nhắn của bạn
FITFAB-10 BK008 Image FITFAB-10 BK008 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.36" X 25' Tin nhắn của bạn
FITFAB-9 BK007 Image FITFAB-9 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.18" X 50' Tin nhắn của bạn
FITFAB-8 BK007 Image FITFAB-8 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .71" X 50' Tin nhắn của bạn
FITFAB-9 BK004 Image FITFAB-9 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.18"X200' Tin nhắn của bạn
FITFAB-8 BK004 Image FITFAB-8 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .71"X200' Tin nhắn của bạn
FITFAB-10 BK005 Image FITFAB-10 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.36"X100' Tin nhắn của bạn
HFT5000-100/50-0-SP Image HFT5000-100/50-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRNK FABRIC BLK 1=100M Tin nhắn của bạn
H2F2.75BK Image H2F2.75BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 70MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F2.36BK Image H2F2.36BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 60MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F1.97BK Image H2F1.97BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 50MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F1.58BK Image H2F1.58BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 40MM 100' Tin nhắn của bạn
FITFAB-6 BK005 Image FITFAB-6 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.36"X100' Tin nhắn của bạn
FITFAB-5 BK005 Image FITFAB-5 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.97"X100' Tin nhắn của bạn
H2F1.18BK Image H2F1.18BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 30MM 100' Tin nhắn của bạn
FITFAB-1 BK004 Image FITFAB-1 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .47"X200' Tin nhắn của bạn
H2F0.79BK Image H2F0.79BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 20MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F0.48BK Image H2F0.48BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 100' Tin nhắn của bạn
H2F2.75BK25 Image H2F2.75BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 70MM 25' Tin nhắn của bạn
FITFAB-7 BK008 Image FITFAB-7 BK008 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.76" X 25' Tin nhắn của bạn
H2F2.36BK25 Image H2F2.36BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 60MM 25' Tin nhắn của bạn
FITFAB-6 BK008 Image FITFAB-6 BK008 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.36" X 25' Tin nhắn của bạn
H2F1.97BK25 Image H2F1.97BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 50MM 25' Tin nhắn của bạn
FITFAB-5 BK008 Image FITFAB-5 BK008 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.97" X 25' Tin nhắn của bạn
H2F1.58BK25 Image H2F1.58BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 40MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F1.18BK25 Image H2F1.18BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 30MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F0.79BK25 Image H2F0.79BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 20MM 25' Tin nhắn của bạn
H2F0.48BK25 Image H2F0.48BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 25' Tin nhắn của bạn
HFT5000-60/30-0-SP Image HFT5000-60/30-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M Tin nhắn của bạn
HFT5000-80/40-0-SP Image HFT5000-80/40-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEAT SHRINK FABRIC Tin nhắn của bạn
HFT5000-40/20-0-960MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-40/20-0-960MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-20/10-0-725MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-20/10-0-725MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-60/30-0-310MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-310MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-25/12-0-530MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-530MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-25/12-0-460MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-460MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-100/50-0-150MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-100/50-0-150MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-20/10-0-530MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-20/10-0-530MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-30/15-0-430MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-430MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-25/12-0-470MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-470MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-60/30-0-250MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-250MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-20/10-0-470MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-20/10-0-470MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-40/20-0-290MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-40/20-0-290MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-70/35-0-150MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-70/35-0-150MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-30/15-0-330MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-330MM Tin nhắn của bạn
HFT5000-30/15-0-305MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-305MM Tin nhắn của bạn
hồ sơ 86
Trước12Tiếp theoCuối