Các phần tử Buzzer, Piezo Benders

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Lượt xem
AB2020B-3 PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.0KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-5C-105 Image KBS-27DA-5C-105 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
AB4129B-D PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 41MM Tin nhắn của bạn
AB2020B-2 Image AB2020B-2 PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-47DA-06C-8 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 0.6KHZ 47MM Tin nhắn của bạn
KBS-41DA-2A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 41MM Tin nhắn của bạn
KBS-40DA-2GCS-3 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 2KHZ 40MM Tin nhắn của bạn
KBS-35DA-3G AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 2.6KHZ 35MM Tin nhắn của bạn
KBS-35DA-3FCS AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM Tin nhắn của bạn
KBS-35DA-3A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM Tin nhắn của bạn
KBS-30DA-1A AVX Corp/Kyocera Corp BUZZER ELEMENT PIEZO 1.4KHZ 30MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-5G AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-5C-56 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-5C-108 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-5A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4.6KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
KBS-27DA-3A AVX Corporation BUZZER ELEMENT STANDARD 3KHZ Tin nhắn của bạn
KBS-23DA-4A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 4KHZ 23MM Tin nhắn của bạn
KBS-20DA-9A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-20DA-7C-35 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-20DA-7C-105 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-20DA-7C-104 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-20DA-7A AVX Corp/Kyocera Corp BUZZER ELEMENT PIEZO 6.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
KBS-15DA-9C-31 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M Tin nhắn của bạn
KBS-15DA-9A-2 AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 10.5KHZ 15M Tin nhắn của bạn
KBS-13DA-12A AVX Corporation BUZZER ELEMENT PIEZO 12KHZ 13MM Tin nhắn của bạn
AB2025B-LWC30-R PUI Audio, Inc. PIEZO CERAMIC BENDER 20MM 2.5KHZ Tin nhắn của bạn
AB2720B-LWC30-R Image AB2720B-LWC30-R PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT 2KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
AB4141B Image AB4141B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 4.1KHZ 41MM Tin nhắn của bạn
AB3432F Image AB3432F PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 3.2KHZ 34MM Tin nhắn của bạn
7BB-41-2C Image 7BB-41-2C Murata Electronics North America AUDIO INDICATOR Tin nhắn của bạn
7BB-20-6C Image 7BB-20-6C Murata Electronics North America AUDIO INDICATOR Tin nhắn của bạn
7BB-15-6 Image 7BB-15-6 Murata Electronics North America BUZZER Tin nhắn của bạn
AB2725S Image AB2725S PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.5KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
AB2072S Image AB2072S PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 7.2KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
CEB-20FD64 Image CEB-20FD64 CUI Inc. BUZZ ELEM PIEZO FEDBK 6.4KHZ 30V Tin nhắn của bạn
AB2746B-LW100-R Image AB2746B-LW100-R PUI Audio, Inc. PIEZO CER BENDER 27MM 4600HZ Tin nhắn của bạn
7BB-35-3 Image 7BB-35-3 Murata Electronics North America BUZZER ELEMENT STD 2.8KHZ Tin nhắn của bạn
7BB-15-6L0 Image 7BB-15-6L0 Murata Electronics North America BUZZER ELEMENT STANDARD 6KHZ Tin nhắn của bạn
AB2745BF Image AB2745BF PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 4.5KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
AB3528B Image AB3528B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.8KHZ 35MM Tin nhắn của bạn
AB3529BF Image AB3529BF PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 2.9KHZ 35MM Tin nhắn của bạn
CEB-27FD44 Image CEB-27FD44 CUI Inc. BUZZ ELEM PIEZO FEDBK 4.5KHZ 30V Tin nhắn của bạn
7BB-35-3C Image 7BB-35-3C Murata Electronics North America BUZZER ELEMENT FEEDBK 2.8KHZ Tin nhắn của bạn
AB1560B Image AB1560B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 6KHZ 15MM Tin nhắn của bạn
AB2734B Image AB2734B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 3.4KHZ 27MM Tin nhắn của bạn
AB2036AF Image AB2036AF PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 3.7KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
AB2065B Image AB2065B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 6.5KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
AB2036B Image AB2036B PUI Audio, Inc. BUZZER ELEMENT PIEZO 3.6KHZ 20MM Tin nhắn của bạn
AB3526B-LW100-R Image AB3526B-LW100-R PUI Audio, Inc. PIEZO CERAMIC BENDER 35MM 30V Tin nhắn của bạn
AB4113B-LW100-R Image AB4113B-LW100-R PUI Audio, Inc. PIEZO CERAMIC BENDER 30V 1300HZ Tin nhắn của bạn
hồ sơ 89
Trước12Tiếp theoCuối